LIEBLINGSFILME: Gregor zeigt: Xaver und sein Außerirdischer Freund

19.05.  LIEBLINGSFILME: Gregor zeigt: Xaver und sein Außerirdischer Freund

 

Baustelle Kalk e. V.
| Kalk Mülheimer Straße 124
| 51103 Köln
info [ät] baustellekalk.de
facebook.com/baustellekalk

Henrik Link zur Veranstaltung
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=LIEBLINGSFILME:%20Gregor%20zeigt:%20Xaver%20und%20sein%20Außerirdischer%20Freund&dates=20140519T193000Z/20140519T193000Z&details=19.05. %20LIEBLINGSFILME:%20Gregor%20zeigt:%20Xaver%20und%20sein%20Außerirdischer%20Freund%20 %20Baustelle%20Kalk%20e.%20V.%20|%20Kalk%20Mülheimer%20Straße%20124%20|%2051103%20Köln%20| info%20%5Bät%5D%20baustellekalk.de%20| facebook.com/baustellekalk&sprop=Kalkpost